Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2024:70 Lag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige 2024-02-23
2024:69 Förordning om upphävande av förordningen (2019:621) om stöd med anledning av förbudet att fiska torsk i Östersjön 2024-02-21
2024:68 Förordning om ändring i förordningen (2022:1461) om stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 2024-02-21
2024:67 Förordning om ändring i valförordningen (2005:874) 2024-02-21
2024:66 Förordning om upphävande av förordningen (2022:1363) om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare 2024-02-20
2024:65 Förordning om ändring i förordningen (1991:360) med instruktion för Utrikesförvaltningens antagningsnämnd 2024-02-20
2024:64 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905) 2024-02-20
2024:63 Förordning om ändring i förordningen (2024:62) om statsbidrag för inköp av litteratur 2024-02-20
2024:62 Förordning om statsbidrag för inköp av litteratur 2024-02-20
2024:61 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. 2024-02-20
2024:60 Förordning om ändring i förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket 2024-02-20
2024:59 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 2024-02-14
2024:58 Lag om ändring i rättegångsbalken 2024-02-13
2024:57 Förordning om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet 2024-02-13
2024:56 Förordning om statsbidrag för handledare i språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling 2024-02-13

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404